Staff At konto

Beløbsgrænse:
10.000 kr. efter rabat pr. lønperiode. Staff At Kontoen spærres automatisk indtil næste lønperiode, hvis jeg når grænsen.

Dækning af regninger:
Du har selv ansvaret for at kunne dække din regning på dagen hvor du bruger Staff At.

Jeg kan ikke få rabat hvis:

    • hvis jeg ikke har adgang til min Staff At Konto
    • hvis min Staff At Konto er spærret (uanset årsag)
    • hvis jeg er fratrådt (uanset om min konto evt. ikke er spærret endnu)

I disse tilfælde skal jeg betale på stedet, uden rabat.

Misbrug
Hvis jeg mistænker misbrug af min Staff At konto, skal jeg straks spærre det.

Jeg spærrer kontoen ved at sende en mail til staff@sovino.dk med disse oplysninger:

 

Emne:    ”Spærring”

Tekst:     Fornavn                    Mobilnr.

Mellemnavn (evt.)   Arbejdssted (primære arbejdssted)

Efternavn                 Stilling (min jobfunktion)

 

Spærringen er gyldig, når mailen er sendt.

Kopi af Staff At -regninger:
Hvis jeg ønsker en fysisk kopi af mine regninger, skal jeg bede tjeneren om en kopi på stedet.

Nyt telefonnummer: 

Staff At er forbundet via Telefonnummer. – Det er derfor vigtigt at jeg oplyse evt. skift af telefonnummer til staff@sovino.dk

Udlån af Staff At Konto:
Jeg må aldrig udlåne min konto til andre. Jeg er indforstået med, at udlån er væsentlig misligholdelse af mit ansættelsesforhold og kan medføre øjeblikkelig ophævelse af ansættelsesforholdet.

Skifte af arbejdsplads indenfor Sovino Brands: 

Hvis jeg skifter arbejdsplads indenfor koncernen Sovino Brands har jeg selv pligt til at oplyse dette til staff@sovino.dk og angive min forhenværende samt nuværende arbejdsplads. Hvis jeg ikke orienterer administrationen om dette, kan min Staff At konto blive spærret.

Øvrig overtrædelse og øvrige retningslinjer:
Hvis jeg i øvrigt overtræder retningslinjerne, misligholder jeg mit ansættelsesforhold.

Jeg er bekendt med de øvrige retningslinjer omkring rabat og om besøg på restauranterne i koncernens Intro.