Staff pay konto

Beløbsgrænse:
10.000 kr. efter rabat pr. lønperiode. Staff Pay Kontoen spærres automatisk indtil næste lønperiode, hvis jeg når grænsen.

Dækning af regninger:
Min næste nettoløn skal kunne dække mine regninger. Det skal jeg selv være opmærksom på. Bogholderiet kan opkræve mig en eventuel difference uden p-rabat. I så fald skal jeg betale differencen straks.

Jeg må ikke købe på regning:

    • hvis jeg ikke har adgang til min Staff Pay Konto
    • hvis min Staff Pay Konto er spærret (uanset årsag)
    • hvis jeg er fratrådt (uanset om min konto evt. ikke er spærret endnu)

I disse tilfælde skal jeg betale på stedet, uden rabat.

Misbrug
Hvis jeg mistænker misbrug af min Staff Pay konto, skal jeg straks spærre det. Jeg hæfter for misbrug op til beløbsgrænsen pr. påbegyndt lønperiode, indtil jeg har spærret det, uanset omstændighederne.

Jeg spærrer kontoen ved at sende en mail til staffpay@sovino.dk med disse oplysninger:

 

Emne:    ”Spærring”

Tekst:     Fornavn                    Mobilnr.

Mellemnavn (evt.)   Arbejdssted (primære arbejdssted)

Efternavn                 Stilling (min jobfunktion)

 

Spærringen er gyldig, når mailen er sendt. Hvis jeg ikke skriver ”Spærring” i emnefeltet, hæfter jeg for evt. misbrug, indtil administrationen læser min mail på et senere tidspunkt.

Kopi af p-regninger:
Hvis jeg ønsker en fysisk kopi af mine regninger, skal jeg bede tjeneren om en kopi på stedet.

Systemsvigt:
Hvis Staff Pay ikke kan anvendes pga. systemsvigt, skal jeg i stedet skrive på regningen. (Fulde navn + arbejdssted + underskrift.) Jeg kan ikke skrive på regning i andre tilfælde end systemsvigt.

Nyt telefonnummer: 

Staffpay er forbundet via Telefonnummer. – Det er derfor vigtigt at jeg oplyse evt. skift af telefonnummer til staffpay@sovino.dk

Udlån af Staff Pay Konto:
Jeg må aldrig udlåne min konto til andre. Jeg er indforstået med, at udlån er væsentlig misligholdelse af mit ansættelsesforhold og kan medføre øjeblikkelig ophævelse af ansættelsesforholdet.

Skifte af arbejdsplads indenfor Sovino Brands: 

Hvis jeg skifter arbejdsplads indenfor koncernen Sovino Brands har jeg selv pligt til at oplyse dette til staffpay@sovino.dk og angive min forhenværende samt nuværende arbejdsplads. Hvis jeg ikke orienterer administrationen om dette, kan min Staffpay konto blive spærret.

Øvrig overtrædelse og øvrige retningslinjer:
Hvis jeg i øvrigt overtræder retningslinjerne, misligholder jeg mit ansættelsesforhold.

Jeg er bekendt med de øvrige retningslinjer omkring rabat og om besøg på restauranterne i koncernens Intro.