TERMS FOR GROUPS VILKÅR FOR SELSKABER

(8 + guests)


INCREASE IN NUMBER OF GUESTS
After placing a binding order, the number of guests can be increased if the restaurant has the capacity. Lack of capacity is not a separate basis for total or partial cancellation. Cancellation/reduction can be made according to the terms below.


CANCELLATION/REDUCTION
After placing a binding order, cancellation or reduction of the number of guests can take place as follows:
Up to 30 calendar days before the event: Cancellation/reduction can freely be made.
15-29 calendar days before the event: 25% of the reduction is paid.
7-14 calendar days before the event: 50% of the reduction is paid.
1-6 calendar days before the event: 75% of the reduction is paid.
On the day of the event: 100% of the reduction is paid.

Deadlines and terms apply regardless of the reason for the cancellation/reduction.


BINDING ORDER
The menu order is binding when a menu has been selected based on suggestions from the restaurant including prices, or from the assortment on the restaurant’s website, and the restaurant afterwards has confirmed the booking in writing. If specified beverages have been ordered, the binding order also includes these. If no specified beverages have been ordered at the time of cancellation/reduction, the menu order is considered with acceptance of the beverage selection on the restaurant’s website. (If no specified beverages have been ordered at the time of cancellation/reduction, nothing will be charged for beverages.)


CLOSING HOURS
The restaurant’s closing hours according to the restaurant’s website are valid, unless an earlier or later ending time has been agreed for the event prior to or at the same time as the binding order.


SPECIAL REGUESTS AND NEEDS
Special requests and needs that have not been notified to the restaurant prior to a binding order cannot be guaranteed and are not conditional for the order to be binding.


PAYMENT IN ADVANCE
Unless otherwise agreed, the restaurant is entitled to charge payment in advance of the ordered menu with due payment date no sooner than 30 calendar days before the event. Upon cancellation/reduction, payment is returned under the cancellation/reduction terms above.


PAYMENT DATE
Unless otherwise agreed or unless in the case of payment in advance, due payment date is 8 calendar days from the date the bill has been sent.


TRANSMISSION OF BILLS
The bill is sent by e-mail.

(8+ gæster)


FORØGELSE AF ANTAL GÆSTER
Efter bindende bestilling kan antallet af gæster forøges, hvis restauranten har kapacitet til det.
Manglende kapacitet kan ikke danne særskilt grundlag for hel eller delvis afbestilling. Afbestilling/reduktion kan ske på nedenstående vilkår.


AFBESTILLING/REDUKTION
Når bindende bestilling er afgivet, kan afbestilling eller reduktion af antal gæster ske således:
Indtil 30 kalenderdage før arrangementet: Afbestilling/reduktion kan frit foretages uden betaling.
15-29 kalenderdage før arrangementet: Der betales 25 % af reduktionen.
7-14 kalenderdage før arrangementet: Der betales 50 % af reduktionen.
1-6 kalenderdage før arrangementet: Der betales 75 % af reduktionen.
På dagen for arrangementet: Der betales 100% af reduktionen.

Frister og vilkår gælder uanset årsagen til afbestillingen/reduktionen.


BINDENDE BESTILLING
Bestilling af menu er bindende, når menu er valgt ud fra fremsendt forslag med angivne priser eller ud fra sortimentet på restaurantens website, og restauranten derefter skriftligt har bekræftet bookingen. Hvis der er bestilt nærmere angivne drikkevarer, omfatter den bindende bestilling også disse. Hvis der på tidspunktet for afbestillingen/reduktionen ikke er bestilt nærmere angivne drikkevarer, anses menu som bestilt med accept af drikkevarekort på restaurantens website. (Hvis der ikke er bestilt nærmere angivnedrikkevarer på tidspunktet for afbestillingen/reduktionen, opkræves intet for drikkevarer.)


LUKKETID
Restaurantens lukketid ifølge restaurantens website er gældende, med mindre der senest samtidig med bindende bestilling er aftalt et tidligere eller senere sluttidspunkt for arrangementet.


SÆRLIGE ØNSKER OG BEHOV
Særlige ønsker og behov, der ikke er meddelt før bindende bestilling, kan ikke garanteres og er ikke en forudsætning for, at bestillingen er bindende.


FORUDBETALING
Med mindre andet er aftalt, er restauranten berettiget til at opkræve forudbetaling af bestilt menu med forfaldsdato tidligst 30 kalenderdage før arrangementet. Ved afbestilling/reduktion returneres forudbetaling i medfør af ovenstående vilkår for afbestilling/reduktion.


BETALINGSTIDSPUNKT
Med mindre andet er aftalt, eller der er tale om forudbetaling, er sidste rettidige betalingsdag er 8 kalenderdage fra regningens fremsendelse.


FREMSENDELSE AF REGNING
Regninger fremsendes pr. e-mail.

Sovino Brands Logoer Web