Kære alle.

Vi har desværre haft en episode på en af restauranterne, som gør at vi er nødt til at fastslå alvoren og det ansvar der medfølger, som ansat, når der tildeles adgang til vores POS system.

Adgangen til POS tildeles til de profiler der oprettes via Tamigo. Kortet der udstedes til den ansatte, er strengt personligt og må under ingen omstændigheder efterlades andre steder end fysisk på den ansatte, under deres vagt. Når vagten afsluttes skal kortet medbringes til et aflåst personligt skab eller bringes med hjem.

Mister den ansatte sit kort, opretter en leder et nyt kort til vedkommende.

Kortet repræsenterer den ansattes aktivitet på vores POS system og dermed indestår ansvaret for eventuelle fejl og brud på vores interne regler for håndtering af systemet, alene på den ansatte der registreres ved disse hændelser.

 

 

(English)

Dear colleagues.

Unfortunately, we have had an incident at one of the restaurants which forces us to determine the significance and responsibility that comes with being an employee with access to the POS system.

Access to the POS is assigned using the profiles created from Tamigo. The card that is issued to the employee is strictly confidential and may under no circumstances be left unattended anywhere while working. When the shift is finished, the card is to be locked in a personal locker or to be brought home.

If an employee loses possession of their card, a new one can be acquired with the manager.

The card represents the employees’ activities on the POS system and therefor, any responsibility for potential breaches of internal rules within the organization, is to be imposed the employee registered on these incidents.